Cele spotkania

Katechezy prowadzone są w oparciu o wytyczne zawarte w zarządzeniu Metropolity Warszawskiego „Zasady przygotowania do sakramentu małżeństwa w Archidiecezji Warszawskiej”. Ich program odnosi się do formy zwyczajnej przygotowania do małżeństwa.

„Program dziesięciu cotygodniowych spotkań zakończonych dniem skupienia, które zwyczajowo odbywają się według tematów zamieszczonych poniżej. Narzeczeni uczestniczą w dziesięciu spotkaniach i w skupieniu przedślubnym w tej samej parafii”.

Zarys tematu

Małżeństwo jest sakramentem, a w związku z tym jego fundamentem jest nasza osobista relacja z Bogiem. To dzięki tej relacji i łaskom, jakie otrzymujemy w tym sakramencie możliwe jest tworzenie wspólnoty małżeńskiej. Gdzie w małżeństwie jest miejsce dla Pana Boga? Jak budować wzajemną miłość? Jak przygotować się i przyjąć dzieci, które się urodzą? Jak je wychowywać, samemu się wychowując i rozwijając? Czym tak naprawdę jest i po co sakrament małżeństwa? Te i wiele innych pytań staje przed młodymi ludźmi, którzy przygotowują się do życia małżeńskiego. Podczas katechez spróbujemy dotknąć tematu z różnych perspektyw – uwzględniając także uwarunkowania psychologiczne, pedagogiczne, mające znaczenie dla przeżywania relacji małżeńskich i rodzinnych. Oparcie na fundamencie duchowym z równoczesnym rozwijaniem umiejętności pomocnych w tworzeniu więzi jest najlepszym przygotowaniem do przeżywania życia małżeńskiego w pełni.

Tematy i terminy

Lp Tytuł konferencji I cykl II cykl III cykl
1 Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? 18 IX 2018 5 II 2019 16 IV 2019
2 Miłość w małżeństwie – drogi i rozdroża. 25 IX 2018 12 II 2019 23 IV 2019
3 Co to znaczy: „wierzę”? 2 X 2018 19 II 2019 7 V 2019
4 Odpowiedzialne rodzicielstwo i NPR. 9 X 2018 26 II 2019 14 V 2019
5 Powołanie do społeczności wierzących. Wymiary Kościoła. 16 X 2018 5 III 2019 21 V 2019
6 Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej. Komunikacja. 23 X 2018 12 III 2019 28 V 2019
7 Bóg chce nas zbawić w Kościele – sakramenty. 30 X 2018 19 III 2019 4 VI 2019
8 Kształtowanie życia rodzinnego. 6 XI 2018 26 III 2019 11 VI 2019
9 Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego. 13 XI 2018 2 IV 2019 18 VI 2019
10 Liturgia sakramentu małżeństwa. Skupienie. 20 XI 2018 9 IV 2019 25 VI 2019
Rozmowa. 22 XI 2018 11 IV 2019 27 VI 2019

Informacje

Lokalizacja

Parafia pw. Ofiarowania Pańskiego na warszawskim Natolinie przy ul. Stryjeńskich 21.

Katechezy odbywają się w sali na dole domu parafialnego znajdującego się obok kościoła.

Inne

1. Każde spotkanie rozpoczyna się o godz. 19.30 i trwa do 1,5 godz.

2. Spotkanie zaczyna się i kończy krótką modlitwą.

3. W trakcie spotkania prowadzący zapewniają kawę, herbatę i wodę.

4. Należy zabrać ze sobą notatnik i coś do pisania.

5. Udział w całym zakresie godzinowym spotkań jest warunkiem otrzymania świadectwa.

Koordynator

ks. Jacek Gomulski