Cele spotkania

Katechezy prowadzone są w oparciu o wytyczne zawarte w zarządzeniu Metropolity Warszawskiego „Zasady przygotowania do sakramentu małżeństwa w Archidiecezji Warszawskiej”. Ich program odnosi się do formy zwyczajnej przygotowania do małżeństwa.

„Program dziesięciu cotygodniowych spotkań zakończonych dniem skupienia, które zwyczajowo odbywają się według tematów zamieszczonych poniżej. Narzeczeni uczestniczą w dziesięciu spotkaniach i w skupieniu przedślubnym w tej samej parafii”.

Zarys tematu

Małżeństwo jest sakramentem, a w związku z tym jego fundamentem jest nasza osobista relacja z Bogiem. To dzięki tej relacji i łaskom, jakie otrzymujemy w tym sakramencie możliwe jest tworzenie wspólnoty małżeńskiej. Gdzie w małżeństwie jest miejsce dla Pana Boga? Jak budować wzajemną miłość? Jak przygotować się i przyjąć dzieci, które się urodzą? Jak je wychowywać, samemu się wychowując i rozwijając? Czym tak naprawdę jest i po co sakrament małżeństwa? Te i wiele innych pytań staje przed młodymi ludźmi, którzy przygotowują się do życia małżeńskiego. Podczas katechez spróbujemy dotknąć tematu z różnych perspektyw – uwzględniając także uwarunkowania psychologiczne, pedagogiczne, mające znaczenie dla przeżywania relacji małżeńskich i rodzinnych. Oparcie na fundamencie duchowym z równoczesnym rozwijaniem umiejętności pomocnych w tworzeniu więzi jest najlepszym przygotowaniem do przeżywania życia małżeńskiego w pełni.

Tematy i terminy

Lp Tytuł konferencji I cykl II cykl
1 Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? 13 II 2018 24 IV 2018
2 Miłość w małżeństwie – drogi i rozdroża. 20 II 2018 8 V 2018
3 Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej. 27 II 2018 15 V 2018
4 Odpowiedzialne rodzicielstwo i NPR. 6 III 2018 22 V 2018
5 Co to znaczy: „wierzę”? 13 III 2018 29 V 2018
6 Powołanie do społeczności wierzących. Wymiary Kościoła. 20 III 2018 5 VI 2018
7 Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego. 27 III 2018 12 VI 2018
8 Kształtowanie życia rodzinnego. 3 IV 2018 19 VI 2018
9 Bóg chce nas zbawić w Kościele – sakramenty. 10 IV 2018 26 VI 2018
10 Małżeństwo sakramentem. Liturgia sakramentu. 17 IV 2018 3 VII 2018
11 Dzień skupienia / rozmowa 20 IV 2018 6 VII 2018

Informacje

Lokalizacja

Parafia pw. Ofiarowania Pańskiego na warszawskim Natolinie przy ul. Stryjeńskich 21.

Katechezy odbywają się w sali na dole domu parafialnego znajdującego się obok kościoła.

Inne

1. Każde spotkanie rozpoczyna się o godz. 19.30 i trwa do 1,5 godz.

2. Spotkanie zaczyna się i kończy krótką modlitwą.

3. W trakcie spotkania prowadzący zapewniają kawę, herbatę i wodę.

4. Należy zabrać ze sobą notatnik i coś do pisania.

5. Udział w całym zakresie godzinowym spotkań jest warunkiem otrzymania świadectwa.

Koordynator

ks. Jacek Gomulski